Ой загадав подолянчик підгірянку брати
Ой загачу млинівочку, загачу, загачу
Ой загинеш, молоденький, загинеш, загинеш
Ой загину, моя мати, загину, загину
Ой загирзав сивий коник, загирзав, загирзав [1]
Ой загирзав сивий коник, загирзав, загирзав [2]
Ой загнівавсі син на батенька
Ой загнівався мій милесенький
Ой загнівався, та й розсердився
Ой заграй же, музиченьку, най си потанцюю
Ой заграй же, музиченьку, теї трібулянки
Ой заграй же, музиченьку, якої умієш
Ой заграй ми, музичейку, няй си потанцюю
Ой заграй ми, музиченько, красненько тя прошу
Ой заграй ми, музиченько, най си потанцюю
Ой заграй ми, музиченькуРуслана
Ой заграй ми, музиченьку, білими пальцями
Ой заграй ми, музиченьку, від села до села
Ой заграй ми, музиченьку, дам ти гроший жменю
Ой заграй ми, музиченьку, заграй ми, заграй ми [1]
Ой заграй ми, музиченьку, заграй ми, заграй ми [2]
Ой заграй ми, музиченьку, на єдваб тоненький
Ой заграй ми, музиченьку, я буду співати
Ой заграй ми, музиченьку, якої ти вмієш
Ой заграй ми, скрипниченьку, білими пальцями
Ой заграйте скрипкиДруже Музико
Ой заграйте, цимбали
Ой заграли музикиДжазова фіра, Квітка Цісик
Ой заграю на піщявку, заграю на ґайду
Ой загубив чабан вівці в зеленій ліщині
Ой загули голубоніки
Ой задвило синозільи синенько, синенько
Ой задумав старий дід, задумав жениться
Ой задумав, загадав
Ой задута доріженька, задута, задута
Ой задута дороженька, задута, задута
Ой задута дороженька, задута, задута [1]
Ой задута дороженька, задута, задута [2]
Ой зажуриласяСергій Гера
Ой зазулька в лісі кує, ліс сі розвиває
Ой займила дівчинонька ягнятонька в поле
Ой займу я воли пасти
Ой займу я воли пасти і раз не заверну
Ой займу я воли пасти на пашу, на пашу
Ой займу я воли пасти та на отавочку
Ой займу я воли пасти, най воли пасут сі
Ой займу я кониченька на дзелену пашу
Ой займу я коні пасти та й на тоту млачку
Ой займу я сиві воли та най напасут ся
Ой займу я сиві воли, ой займу я, займу
Ой займу я товар пасти, та займу я, займу
Ой заки ся мандибурка по поли родила
Ой заки я була мала, колисала мене мама
Ой закувала сива зозуленька
Ой закуй, закуй, сива зозуленько
Ой закукай, зазулечко, закукай небого
Ой запало, затонуло за горами сонце
Ой запалю крайну хату, най село вигорит
Ой запалю хату з краю, няй село вигорит
Ой запійте, кури, рано, запійте, куроньки
Ой запійте, кури, рано, та й збудіт Волену
Ой запійти, кури, рано, самі чубатенькі
Ой запіли когути, самі чорнокрилі
Ой заплачеш, дівчинонько, заплачеш, заплачеш
Ой заплачеш, моя мати, дрібними слезами
Ой заплачеш, моя мати, з неділеньки тої
Ой заплачеш, моя мати, заплачеш, заплачеш
Ой заплачеш, моя мила, заплачеш, заплачеш
Ой заплачеш, моя ненцю, заплачеш, заплачеш
Ой заплачиш, моя мати, ниділеньки тої
Ой запряду веретено, запну за куделю
Ой заржи, коню, заржи, а в нові пасічи
Ой заріньом доріжечка, заріньом, заріньом
Ой заросла дороженька анижом, анижом
Ой заросла тая стежка мохом та й травою
Ой заросла тая стежка, куда любко ходив
Ой заросла тая стешка зеленим шуваром
Ой заросли вже дороги та травами
Ой заросли всі дороги та травами
Ой заросли ті дороги травами
Ой заросли ті стежечки та й травами
Ой засвищи, соловію, бо я так не вмію
Ой засвіти місяченьку, та на тоту темну ночку
Ой засвіти, місяченьку
Ой засідай, не засідай, не піду за тебе
Ой заспівай, защебечи, сивий соколоньку [1]
Ой заспівай, защебечи, сивий соколоньку [2]
Ой заспівай, защебечи, сивий соловію
Ой заспівай, защебечи, чорний соколоньку
Ой заспівай, сивий пташку, заспівай сивенький
Ой заспівай, соловію, заспівай, маленький
Ой заспівай, соловію, та й ти, соколоньку
Ой заспівали рано пташеньки
Ой засьвіти, мамо, сьвічку ней перейду річку
Ой засьвіти, мати, сьвічку най перейду річку
Ой засьвіти, мати, сьвічку, нехай ясно горит
Ой засьвіти, мила, сьвічку
Ой засьвіти, мила, сьвічку, най перейду річку [1]
Ой засьвіти, мила, сьвічку, най перейду річку [2]
Ой засьвіти, місіченьку, най сі буде видко
Ой засьвіти, місячейку, горами, горами
Ой засьвіти, місячейку, на межу, на межу
Ой засьвіти, місяченьку, в зилену діброву
Ой засьвіти, місяченьку, високо, не низько
Ой засьвіти, місяченьку, до гори рогами
Ой засьвіти, місяченьку, до хати, до хати
Ой засьвіти, місяченьку, з-за хати, з-за хати
Ой засьвіти, місяченьку, засьвіти, засьвіти
Ой засьвіти, місяченьку, й зайди за комору
Ой засьвіти, місяченьку, на нашу стодолу
Ой засьвіти, місяченьку, най сі видно буде
Ой засьвіти, місяченьку, та й обгороди сє
Ой засьвіти, місяченьку, та й ти зоре ясна
Ой засьвіти, місяченьку, та й ти, зоре ясна
Ой засьвіти, місяченьку, хоть годину в нічку
Ой засьвіти, місячику, по полю, по полю
Ой засьпівай мені пташку, сьпівай жайворонку
Ой засьпівай, защебечи, най твій голос чую
Ой засьпівай, сивий пташку, на дубі, на вершку
Ой засьпівай, сивий пташку, на зеленім вершку
Ой затну я раз у дуба, дубом поколишу
Ой заходит то сонічко за терновий садок
Ой захрип я, моя мила, захрип я, захрип я
Ой захрипла-м, мамуненько, захрипла, захрипла
Ой захтіла вража баба
Ой зацвила буковина, зелена ліщина
Ой зацвила гряда з маком, ноно ся колише
Ой зацвила калинонька від верха до споду
Ой зацвила калинонька від спода до верха
Ой зацвила калинонька за білим образом
Ой зацвила калинонька на нашім вершечку
Ой зацвила калинонька на самім вершечку
Ой зацвила калинонька нидалеко хреста
Ой зацвила калинонька то сино, то біло
Ой зацвила калинонька трояка, трояка
Ой зацвила калинонька я зверха до споду
Ой зацвила калинонька, без пліт подала сі
Ой зацвила калинонька, в долину ся вгнула
Ой зацвила калиночка білесеньким цьвітом
Ой зацвила калиночка коло перелазу
Ой зацвила калиночка на всі штири листи
Ой зацвила калиночка недалеко хреста
Ой зацвила колопенька матірна, матірна
Ой зацвила колопенька та й сі розцвитає
Ой зацвила красна чічка та пішла в косиці
Ой зацвила ліщиночка, зродила горіхи
Ой зацвила Отинія дзелененьким цьвітом
Ой зацвила пшениченька на лану, на лану
Ой зацвила сина квітка в ячмени, в ячмени
Ой зацвила сина квітка на плоті, на плоті
Ой зацвила сина цвітка та на тім Сереті
Ой зацвила сина цьвітка в зеленім ячмени
Ой зацвила сина чічка в дзеленім ячмени
Ой зацвила та й бучина, й зилена ліщина
Ой зацвила фіялонька синейко, синейко
Ой зацвила центория, ой зацвила тоя
Ой зацвила цинторія, та як тая тоя
Ой зацвила черемха
Ой зацвила черемха, зацвила
Ой зацвила черемха, зацвила ярим цвітом [1]
Ой зацвила черемха, зацвила ярим цвітом [2]
Ой зацвила черемшина
Ой зацвила черемшина та й зацвили вишні
Ой зацвила черемшина, з неї цвіт приобпав
Ой зацвила черемшина, з неї цвіт приопав
Ой зацвила черемшина, зацвила, зацвила
Ой зацвила черемшина, ягідки дрібненькі
Ой зацвила черемшина, ягідки розцвисті
Ой зацвила черешенька на чотири гранки
Ой зацвила черешенька у чотири квітки
Ой зацвила черешенька, верху не видати [1]
Ой зацвила черешенька, верху не видати [2]
Ой зацвила черешенька, верху не видати [3]
Ой зацвили в саду вишні, зацвили квасниці
Ой зацвили полонії, зацвили лілії
Ой зацвили туліпани, зацвили ґрішпани
Ой зацвили черешеньки, зацвили косиці
Ой зацвило зілє біле, зацвило зелене
Ой зацвило сине зілє близько перелазу
Ой зацвило сине зілє купками, купками
Ой зацвило синє зілє на тихій водици
Ой зацвило сино зілє, то сино, то біло
Ой зацвило синозілє коло пирилазу
Ой зацвило синозілє, синоє, синоє
Ой зацвило синозільи та й рожа трояка
Ой зацвило фасулинє, та й зацвило рєсно
Ой зацвіла калинонька зрісна
Ой зацвіла калиночка, крутоє деревце
Ой зацвіла рожаВолодимир Івасюк
Ой зацвіла рожа край вікна
Ой зацвіла ружа на порозі
Ой зацвіла червона калина
Ой зацвіла червона калина над криницею
Ой зацвіла черемшина в лузі
Ой зацвіла черемшина здрібна
Ой зацвіли фіалочки
Ой зацвіли фіялочки, зацвіли
Ой зачешу кучерики, зачешу, зачешу
Ой зашуми, луже, дуже
Ой зашуміла березонька біла
Ой зашуміли, ой зашуміли усі чотири млини
Ой заяв же мій милийкий сиві воли пасти
Ой збила ся макітрина, ой збила ся миска
Ой збудив сі пан капітан, трубів до атаку
Ой зварила мама рибу та й не посолила
Ой зварила мама рибу, смачна була юшка
Ой зварю я Михасеви обідок не такий
Ой звечора, звечора люлька ся курила
Ой звисли, звисли
Ой звідки ти, дівчинонько, чи не з Новошина
Ой звідки ти, пане брате, чи не з Коломиї
Ой звідси гора
Ой звіяв сі буйний вітер, поломав ліщину
Ой згодьмося, пане брате, ой згодьмося, згодьмо
Ой згорда, зпишна, брате Іване
Ой згоріла стирта сіна на білім пісочку [1]
Ой згоріла стирта сіна на білім пісочку [2]
Ой згоріла стирта сіна на жовтім пісочку
Ой згоріла стирта сіна самого дрібного
Ой згоріла стирта сіна, друга догаряє
Ой згоріла стирта сіна, згоріла, згоріла [1]
Ой згоріла стирта сіна, згоріла, згоріла [2]
Ой згоріла стырта сіна
Ой здорова, дівчино
Ой здорова, кума моя
Ой здорово, пане
Ой зелена ліщиночка, горішки трєсут сі
Ой зелена полонина з вітром говорила
Ой зелена полонина, а вершки багряні
Ой зелена полонина, зелена, зелена