Хвалила сі дівчинонька, що полотен бочка
Хвалила сі мати сином, що вмії косити
Хвалила ся дівчинонька, що має старости
Хвалила ся єдна дівка перед другов дівков
Хвалилася дівчинонька, що має коралі
Хиба тогди, дівчинонько, мої мисли згасиш
Хитай, водо, берегами, хитай, водо, лугом
Ходи мила танцювати, купю ти горівки
Ходи сюда, білявино, ходи сюда, ходи
Ходи сюда, моргавице, ходи сюда, сюда
Ходи, бідна, танцювати, ходи, бідна, швидко
Ходи, бідна, таньцювати, ходи, бідна, швидко
Ходи, любко, на музики, ходи, любко, на гру
Ходи, любко, танцювати, ходи, любко, швидко
Ходи, любко, таньцювати, та й ходи, та й ходи
Ходив бузьок понад воду та й в ножиньки зимно
Ходив бузьок понат воду та й сі заталяпав
Ходив чабан понад берег, берег заломив сі
Ходили-смо, пане брате, ходили, ходили
Ходит боднар по ліщині, вобручі рубає
Ходит бойко понад беріг, та й паличку стружи
Ходит бугай понад Дунай, пощибав си роги
Ходит бузько поза хату, збирає мулиня
Ходит бузьок по болоті, замачав си штанки
Ходит бусько по болоті та збирає жаби
Ходит дівка по потоці, вітинає гоцки
Ходит мати коло хати, та плеще руками
Ходит мила попри річку, а я поза річку
Ходит пташок понад дашок з чорними лапками
Ходит собі парубочок понад бережочок
Ходить бойчак понад гору, ой то добрий хлопець
Ходім, любку, до домочку, та попід садочки
Ходіт, дівки, таньцювати, бо пішов Штефанец
Хотів сми си ожинити, збрала ми охота
Хоть би прийшло погибати по самії уха
Хоть дрібнейка коломийка, дрібнейка, дрібнейка
Хоть я тепер ніц не маю, нічо й ни питаю
Хоч я собі не величка, то я собі гожа
Христіяне православні, і ви люде, чуйте
Хтів би я ся женитойки, хтів би-м жінку мати
Хто до чорної Гануськи та придоптав стежку
Хто на мене ворогує, хто на мене бреше
Хто на мени ворогуї, хто на мени бреши
Хусти перу, хусти перу, на камені кручу
Цабе воли половії, не бійте сі вовка
Цабе воли половії, цабе воли рисі
Цвите зілє у городі, цвите за городом
Цвите ружа у горідци, цвите за городом
Цвите терень, цвите терень, бо корінє має
Цвитут в лісі тоті зіля, де мід бере пчола
Цеї ночі опівночі ще кури не піли
Ци будеш ти, любко моя, за мною плакати
Ци ви, пани, подуріли, ци ви сі попили
Ци ж я тобі не мовила, ци не говорила
Ци знаєти, дівчитонька, як сі заяць майи
Ци так у вас, як і у нас мороз у Петрівку
Ци так у вас, як і у нас така поведінка
Ци ти куме одурів, ци ти без розума
Ци ти куме одурів, ци тя мара морит
Ци ти мене, любку, любиш, ци ти мене дуриш
Ци ти мене, милий, любиш, ци на збитки маєш
Ци ти милий такий красний, ци я ся вдивила
Ци ти така, любко, файна, ци мені здає сі
Ци ти чула, моя мила, як я тебе кликав
Ци ти, Йванку, з коника впав, ци ти, Йванку, впив сі
Ци ти, Йванку, з коника впав, ци ти, Йванку, впився
Ци ти, любко, нещаслива, ци я опантаний
Ци ти, любку, такий файний, ци мені сі видит
Ци ти, мати, свого синка у меду купала
Ци ти, милий, такий файний, ци мені здає сі
Ци ти, милий, у Самборі, ци ти на кордоні
Ци трембітки трембітают, ци голос овечий
Ци чули ви, добрі люде, коли кури піли
Ци чули ви, добрі люде, коли пси брехали
Ци чули ви, люде добрі, таку новиночку
Ци чули-сте, люди добрі, шчо ся в сьвіті діє
Ци я піп, ци я дяк
Ци я собі не вродлива, ци не врода паньска
Ци я собі ни дівчина, ци ни врода панска
Ци я така нищіслива, ци моя родина
Ци я такий нещасливий, ци мій коник сивий
Ци я тобі не зварила борщику з грибами
Ци я тобі не казав ні з ким не стояти
Ци я тобі не казала Василю, Василю
Ци я тобі не казала та й не говорила [1]
Ци я тобі не казала та й не говорила [2]
Ци я тобі не казала, Василю, Василю
Ци я тобі не казала, Іване, Іване
Ци я тобі не казала, казав би ти дідько
Ци я тобі не казала, любку мій миленький
Ци я тобі не казала, Михасю, Михасю
Ци я тобі не казала, молодий, молодий
Ци я тобі не казала, та й не говорила
Ци я тобі не казала, Федуню, Федуню
Ци я тобі не казала, як ти сіяв ленчу
Ци я тобі не мовила, молодейкий Грицю
Ци я тобі ни казала вчора на дорозі
Ци я тобі ни казала, мій милий леґіню
Ци я тобі ни мовила, мій милий Яндрушку
Ци я тобі ни мовила, ци ни говорила
Ци я тобі, пане віте, дитину зарізав
Ци-с ми, мила, данє дала, ци-с ми дала пити
Ци-с ми, мила, данє дала, ци-с ми я вчинила
Ці це ж мині я вчінено, ці це ж мині дано
Цілий тиждень хорувала, бо робота була [1]
Цілий тиждень хорувала, бо робота була [2]
Цілу нічку не спала я, но-м гадала гадку
Цілював-єс, мій миленький, губки прилипали
Цілювали личко попи, цілювали дяки
Цісар хлопці вибирає до їдної мяри
Чалап, чалап по болоті до тої жидівки
Чекай, чекай, єден дурню, дам я ти дівчину
Червенії чижемочки, що ви наробили
Червоная калинойко, над водою стоїш
Червоная калинонька, крутоє деревце
Червоная калиночка в воду ся мачає
Червоненький бурачок, зелененька гичка
Черевички невеличкі із самого козла
Черевички невеличкі, ножинька маленька
Черевички невеличкі, підківки маленькі
Через воду нема броду, лавочку положу
Через воду нема броду, плине ялівчина
Через гори високії терновая кладка
Через гору високую гусочка летіла
Через гору високую мара вовка гнала
Через гору високую перелетів шершень
Через гору високую посію я ганиш
Через гору високую сиві бички жену
Через гору високую убитий слідочок
Через гору високую шовковая нитка
Через гору високую, тихий вітрец гучит
Через гору нивка, нивка, на ні попелиця
Через дуба перескочу, ані дотулю ся
Через мак в пастернак далеко ходити
Через пень, через пень, через колодочку
Через сіни, через хату гарбуз лупінатий
Через твої вічка чорні, через пишний ротик
Через тебе, поповичу, що-м тебе любила
Через тії рекрутоньки, через вражі ляхи
Через тоті сині гори, через тоті дебри
Через хату, через сіни пішов Семен польки
Через хату, через сіни, гарбуз лупінатий
Черешеньки та вишеньки помитушили сі
Чесала сі гребінцем, а потому щітков
Чи Бог знає, Бог відає, де мій милий дів ся
Чи ви, люди, подуріли, та й поварювали
Чи ви, пани, подуріли, чи ви ся попили
Чи ж я тобі не казала, любий мій Іванцю
Чи ж я тобі не казала, та й ни говорила
Чи ж я тобі ни казала, любцю, на порозі
Чи ж я тобі ни казала, нелюби Янтони
Чи знаєте, люде добрі, як жовняр бідує
Чи знаєш ти, мій миленький, що сі в мене діє
Чи знаєш ти, пане брате, як заяц триває
Чи знаїти, дівчатонька, жидівского Бога
Чи й у вас так, як у нас, така поведінка
Чи ми тобі не казали – не ходи за нами
Чи мині так люде судят, чи мині так Бог дав
Чи мій милий снігом припав, чи метелицею
Чи ни будеш, мій миленький, того жалувати
Чи так в вас, як у нас загони ворают
Чи так в вас, як у нас загони короткі
Чи так у вас як у нас мури ся муруют
Чи так у вас, як у нас гори побіліли
Чи ти дівко сказила сє, чи ти дівко пяна
Чи ти знаєш, дівчинонько, як ми ся любили
Чи ти коню осідланий, чи ти коню сивий
Чи ти мене, моя мамко, купала в романці
Чи ти мене, перепелко, чим очарувала
Чи ти мені, дівчиночко, що була зробила
Чи ти мине счарувала, чи-с ми данє дала
Чи ти мине, моя мати, купала в румнянцю
Чи ти такий маґаляс як я маґаляска
Чи ти чула, дівчинонько, як я тебе кликав [1]
Чи ти чула, дівчинонько, як я тебе кликав [2]
Чи ти чула, дівчинонько, як я тебе кликав [3]
Чи ти чула, дівчинонько, як я тебе кликав [4]
Чи ти, дівко, сказила ся, чи ти була пяна
Чи ти, Йванку, з коня упав, чи ти, Йванку, впив сі
Чи ти, куме, одурів, чи з розума зийшов
Чи то моє таке щастє, чи мені так Бог дав
Чи чула ти, дівчинонько, коли я ті кликав
Чи чула ти, дівчинонько, як я тебе кликав
Чи чули ви, добрі люде, таке дивуванє
Чи чули ви, добрі люде, що в нас за новина
Чи чули ви, люди добрі, як музика грає
Чи чули-сти, добрі люди, таку придибашку
Чи чули-сьти, добрі люди, таку привелівку
Чи я собі не ґаздині, най присудіт люди
Чи я собі не дівочка, в городі квіточка
Чи я така нещаслива, чи ви мамуненько
Чи я така нищіслива, ой чи моя ненька
Чи я тобі на казала, та й не говорила
Чи я тобі не казала, Івасю, Івасю
Чи я тобі не казала, казала ти ненька
Чи я тобі не казала, кучеривий хлопче
Чи я тобі не казала, любко, під явором
Чи я тобі не казала, мій милий Андрусю
Чи я тобі не казала, мій милий молоде
Чи я тобі не казала, мій молодий любку
Чи я тобі не казала, ненько ж моя, ненько
Чи я тобі не казала, паничу, паничу
Чи я тобі не казала, песюку маленький
Чи я тобі не казала, піяку, покай сі
Чи я тобі не казала, сюди, дурню, піди
Чи я тобі не казала, та не говорила
Чи я тобі не казала, хороший леґіню [2]
Чи я тобі ни жона, чи ни ґосподині
Чи я тобі, леґінику, чи й ни заплатила
Чи я тобі, пане війте, переорав межу
Чи я тобі, пане віте, дитину зарізав
Чи я тобі, пане віте, межу переорав
Чи я тобі, пани віти, межу пирикосив
Чиї воли на дуброві, мої на сьвіточку
Чиї воли по дуброві, мої по калині
Чиї коні на припоні, а мої на шнурі
Чиї пчоли пішли в поле, мої на пеньочку
Чиї пчоли по дуброві, мої по загаті
Чикай, любко, до восини, та на восінь трету
Чикай, чикай, єден дурню, дам я ти дівчину
Чим же ти ся гоноруєш, чим ся величаєш
Чим тя буду годувати, кобилонько біла
Чирис гору високую, а там жаба лізла
Чирис пень, чирис пень, чирис колодочку
Чия дівка на заду сину димку має
Чия тота крайна хата коцюбов підперта
Чия, чия коровонька по полю літає
Чо, калино, в лугах стоїш
Чо-с до мени, дурню, ходив, ходив би-с на пальцьох
Чо-с до мени, любку, ходив, чо-с до мени лазив