Коломия славне місто, бо є в нім вірмени
Коломия, Коломия по горі ходила
Коломия, Коломия та й Коломийочка
Коломия, Коломия, Коломия місто
Коломия, Отинія, Заболотів, Снятин
Коломия, славне місто, три ночи горіла
Комар луки покосив, муха посушила
Компанійо моя люба, жаль ми за тобою
Компанійо моя мила, в купі-смо ходили
Компанійо моя мила, сядьмо си на муру
Компанія віддає сі, а я ще не буду
Кому біда, кому біда, а мені не біда
Кому біда, кому біда, тому жовняреви
Кому грати, тому грати, тому жовнярови
Кому дати, тому дати, а дєкови дати
Кому рута за головов, а мині бадилє
Коні мої воронії, коні мої лисі [1]
Коні мої воронії, коні мої лисі [2]
Коню ти мій вороненький, вчини мою волю
Коровиці не доєна, телєтко не пило
Кос горівку, мамко, не пє, а піпу не курит
Косив же я траву, траву, косив я отаву
Косо моя русявая, то том тя чесала
Косо моя, росо моя, косо моя дрібна
Костенівскі нарубочки від мази, від мази
Костенівскі парубочки не мают догани
Кострубата, пелехата, ходи танцювати
Котила сє торба з горба та вдарила в дуба
Котила сі торба з горба, в ті торбі горівка
Котила сі торба з горба, вдарила до дуба
Котили си вози з гори, на долині стали
Котилися вози з гори на долині стали
Котра дівка в мальованці, то вміє робити
Котра дівка на переді і залишила ся
Котра дівка на переді стоїть дуже вбрана
Котра дівка на пиреді, чирвона головка
Котра дівка на пиреді, чось вона сі дує
Котра стоїт на переді, та ся запишила
Котра стоїть на пореді, та й ся запишила
Котре село дуже бідне, то вже мож пізнати
Котрий жовнір фест стріляє, той то носит бомки
Кохай дівча, товаришу, кохай дівча рочок
Коханічко моє, моє, не гадай на двоє
Кочай дуба, рубай дуба, а в дубі горівка
Кошу гречку, кошу гречку, гречка ся хиляє
Кошу сіно, кошу сіно, зелена отава
Красний вінок без зелінок, кращий з зелінками
Краче ворон, краче ворон на тій домовині
Ксенько моя люба, мила, Ксенько моя темна
Кувала ми зазулечка в саду бервінковім
Кувала ми зазулиця в поли на тополи
Кувала ми зазуличка в горідци на свеклі
Кувала ми зазуличка від бані до бані
Кугут піє, кугут піє, а качічка каче
Куда були шуги, луги, а тепер дороги
Куда гляну, куда гляну, все тернові плоти
Куда гляну, куда гляну, всюда веселенько
Куда давно була вода, тепер болотєчко
Куда ідеш, куда ідеш, бери мі з собою
Куда ідеш, мій миленький, йду на ярмарочок
Куда іду, куда іду, коршми не минаю
Куда іду, туда іду, все тирнові плоти
Куда іду, туда іду, дороженьку знаю
Куда іду, туда іду, корчми не минаю
Куда іду, туда іду, коршми не минаю
Куда ішла моя мила білими ніжками
Куда їду, туда їду, не стану гадати
Куда мила походила, звінком позвонила
Куда піду, туда піду, та все гадку маю
Куда ріки протікали, туда тепер сухо
Куда ходжу, туда ходжу, все думаю думку
Куди будеш, брате, іти, з нею говорити
Куди вувці повернути, трава погоріла
Куди гляну, туди гляну, а все до Брухович
Куди гляну, туди гляну, а все до Вівкова
Куди гляну, туди гляну, все гречанні копи
Куди до ті, любко, зайти, чи горі горбами
Куди ідеш, пане брате, ци не до Рахова
Куди ходжу, куди ходжу, все мині на гадці
Куди хожу, туди хожу, а все понад воду
Куди хожу, туди хожу, гаразду не маю
Куєт мині зазулиця, куєт ни вгаваєт
Кужилина ни прійдена, ти робото моя
Кукуріку, коткудак, ци ти знаєш, татку
Кукуріку, кудкудак, а де ж наша Маґда
Кукуріку, чоловіку, твоя жінка Ганка
Кукурудза не доруза, гарбуз николайко
Кукурудзи наваріт, кукурудзи дайти
Кукурудзи не сапані, курудзи зелені
Кукурудзи несапані, а бульба не брана
Кукурудзку несапаний, кукурудзку буйний
Кукуруза достигає, фасолі сі лущит
Кумо моя дорогая, кумо моя пишна
Кумо моя солоденька, яка ти ми мила
Кумо моя, любко моя, солодкі ти писки
Купала мі моя мати то в меді, то в вині
Купала мя моя мати та в гороховині
Купала-с мі, моя мати, три рази на днину
Купало сє штири качці на дубові кладці
Купи мені, мій миленький, фусточку шовкову
Купи мені, мій миленький, хусточку крапкату
Купи мені, мій миленький, чоботи жовтенькі
Купи собі сопівочку, мій братчику рідний [1]
Купи собі сопівочку, мій братчику рідний [2]
Купи, любку, горівочки, купи, любку, пива
Купи, любку, чоботята, купи, любку, двої
Купи, милий, чоботята, купи, милий, крайку
Купив би-м ти, любко, пива, відай би-с не пила
Купив мені мій миленький хустку с тороками
Купив мені мій миленький штири лікті бинди
Купив мині мій миленький хусточку широку
Купив-єс ми, мій миленький, червону запаску
Курила сє дороженька, курила сє курно
Курила сі доріженька гаєм зелененьким
Курила сі дорожечка, куди жєба лізла
Курила ся доріженька гайом зелененьким
Курила ся доріженька, курила ся курно [1]
Курила ся доріженька, курила ся курно [2]
Курила ся дорожейка, що я нею їхав
Курила ся дороженька, куди жабка лізла
Курила ся дороженька, курила, курила
Кухарочко молоденька, кухарочко наші
Куца барва, куца барва, дзилині вилоги
Кучеравий баранец, кучерава ярка
Кучеривий баранец, кучериві роги
Кучерики любі, милі, мастив я вас маслом
Кучерики, каже, мої, котіт же сі д’ горі
Кучерявий баранець, кучеряві вівці
Кучиравий баранец, кучирава ярка
Кучиривий баранець, закручені роги
Ладно мині в полонині, в полонині сижу
Леґіники молоденькі, леґіники милі
Леґінику молоденький, вус ти си засіяв
Леґінику молоденький, ни бери ко ґуґлю
Летит ворон з чужих сторон та крильцями фай, фай
Летит каня понад село та й водиці просит
Летит качур, летит качур, а качічка каче
Летит качур, летит качур, крилоньками плеще
Летит орел понад море і страшенно крачит
Летит пташок попід дашок, сивий пташок, сивий
Летів баран попід паркан білими ніжками
Летів ворон з тамтих сюрон, крилоньками шай, шай
Летів орел понад море, жалібненько краче
Летів пташок понад дашок, ой сивий він, сивий
Летів пташок понад дашок, сивий пташок, сивий
Летів пташок попід дашок та й сивий, та й сивий
Летів пташок попід дашок та погубив пірє
Летів, летів соколочко високо з орлами
Литєт кури з-під фіґури, самі сорокаті
Литів пташок понад дашок та й сивий, та й сивий
Лиш піду я до Сигота, та стану у пана
Лишила-с мя, мамцю моя, лишила, лишила
Ліпше було вівці пасти, та й ся не женити
Ліпше було росу косу ружев косичити
Ліпше було, гарний хлопче, щоби-сь ся не родив
Літа мої молодії, літа мої буйні
Лугом іду, коня веду, розвивай ся луже
Лупіт, лупіт, лупіжники, шоби кури піли
Любе моє закоханє, та й любе, та й любе
Люби мене, гарний хлопче, хоть я невеличка
Люби мене, дівчинонько, як-іс ні любила
Любив же я дівчиноньку, звала сє Марунє
Любив мене дєків син, хотів мене взяти
Любив мене любко дуже та й покинув уже
Любив мене любко дуже, а тепер лишєє
Любив мене милий дуже, та й перестав уже
Любив мене милий дуже, та перестав уже
Любив мене фірман, фірман, любив мене Тодер
Любив мене, мамцю, Йванцьо, а я єго ніт, ніт
Любив я тє, дівчинонько, любив я тє досить
Любив-єм тя, біла дівко, до тіхи, до тіхи
Любив-єс ми, парубочку, любив-єс ми страшне
Любив-єс мі, парубочку, тепер мі минаєш
Любив-їм ті, дівчиночко, та й любити буду
Любила я парубонька, як я грушки їла
Любила я парубочка, та не свою долю
Любила-м ті, Івануню, як з горіха зернє
Любила-м тя, парубочку, як оріха зернє
Любили мі три козаки, то слава велика
Любили мя, моя мати, два братчики рідні
Любило мє три парубки, то слава велика
Любимо ся, мій миленький, й любитись будемо
Любімо ся, кохаймо ся, аби ніхто ни знав
Любко ж моя любенькая, там на боці стоїш
Любко ж моя солоденька, квіточко біленька
Любко ж моя солоденька, любко розмаїта
Любко моя розмайная, любко розмаїта
Любко моя солоденька, будем ся любити
Любко моя солоденька, за любку тє маю
Любко моя солоденька, любко моя мила
Любко моя солоденька, любко моя певна
Любко моя солоденька, ой дівко купчиста
Любко моя солоденька, я за тобов гину
Люблю ж тебе, моя мила, та люблю, та люблю
Любцю ж моя солоденька, любцю ж моя мила
Любцю моя солодонька, любцю моя мила
Любю пана, любю паню з білими руками
Любю я тя, мій миленький, ги в городі вишню
Люди ми сі дивували, пани ми любили
Люди ми ся дивували, що я така гладка
Люлько моя черлененька, вже тя не курити
Люлю, люлю, люлю, люлю, дай ти Боже долю
Люлю, люлю, люлю, люлю, дитино маленька
Люцкі діти мают щастя, а я сирітойка
Маєш ніж при собі, пори міх на собі
Мала мине моя мати в коморі на глині
Мало, любко, кораль маєш, та й мало, та й мало
Мальовані воротенька, мальована брама
Мальовані порцієчки, мальовані фляші
Мамко моя солодкая, біду я вчинила
Мамко моя солодкая, дай ми порадочку
Мамко моя старенькая, то-с ні одну мала
Мамко моя старенькая, що зо мнов гадаєш
Мамцю моя солодейка, дай ми яку раду
Мамцю моя солоденька, ти сивенький пташку
Мамцю моя старенькая, маєш доньок сім, сім
Мамцю моя старенькая, то-с ня годувала
Мандибурка несапана попускала кільці
Мара знаї, що робити, ци тибе чикати
Марамарош, Марамарош, студені кирниці
Марися мя порубала, Марися загойит
Марієчка, забарієчка, забарила мене
Мати ж моя миленькая, ти сивенький пташку
Мати моя старейкая, бити би тя, бити
Мати моя старенькая гончара любила
Мати моя старенькая так мні ворожила
Мати моя старенькая, а я твій синочок
Мати моя старенькая, мати моя рідна
Мати моя старенькая, мати моя, мати [1]
Мати моя старенькая, мати моя, мати [2]