Список умовних скорочень додаткових джерел

Врабель – Михаил Врабель. Угро-русски народны спеванкы. Том I. Будапешт, 1901.

Гол. II – Яків Головацький. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Часть II. Обрядовые песни. Москва, 1878.

Гол. IV – Яків Головацький. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Часть III. Разночтения и дополнения. Отделение II. Обрядные песни. Москва, 1878.

Де-Воллан – Григорій Де-Воллан. Угро-русские народные песни. Санкт-Петербург, 1885.

Ж. Павлі – Żegota Pauli. Pieśni ludu ruskiego w Galicji. Lwów, 1839-1840.

Зал., Залєский – Wacław z Olecka. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwów, 1833.

Купчанко – Григорій Купчанко. Песни буковинского народа. Київ, 1875.

Кольберг – Oskar Kolberg. Pokucie. Cz. 3. Kraków, 1888.

Кол., Колесса – Іван Колесса. Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Львів, 1901.

Мат. – Матеріали до укр.-руської етнології. Том V.

Сал., Саламон – Щасний Саламон. Коломыйки и шумки. Львів, 1863.