Словник малозрозумілих слів та діалектизмів

Абтайлюнок – відділення (військ.)
алярм – тривога (військ.)
алярміст – військовий, що подає сигнал тривоги
алярмувати – підіймати по тривозі
англіки – англійці
андрути – вафлі
армати – гармати

Бандажувати – накладати пов’язку
банувати – сумувати
безрога – свиня
блават – волошка
боржій – швидше

Важити – розраховувати (на щось)
вандрувати – мандрувати
вар’ят – дурень, божевільний
вельон – фата, серпанок
вінці – віночки
вітроне – вітри
вогорити – говорити
война – війна
вороп’ян – літак
вни – вони
вуружі – зброя
вуши – воші
вчера – учора

Гаката – поляки (політонім, що виник на основі назви Спілки східних теренів, т. зв. "Гакати", заснованої у 1894 р.)
гейта-вйо (вісьта-вйо) – наказ для коней повертати
гідний – добрий
го – його
гук – сильний звук, шум

Ґвер – рушниця, гвинтівка

Д’него (ід’нему) – до нього
домів (вертались) – до дому
дусити – витісняти

Єго – його
єму (му) – йому

Жаловати – берегти
желяхівці – назва осіб, які послуговувались фонетичним правописом "желехівкою"
жегнати – перехрестити (на прощання)

Завсіди, завсігди – завжди
закватирувати – розташуватися
запаска – фартух
здрігнесь – здригнеться
зімліти – втратити свідомість
зістати – стати (ким-небудь), залишитись
злапати (злап) – зловити
знам’я – прапор
зобачити – побачити
зо світа спасти – знищити, вмерти

Ід’нему – до нього
імити – взяти, спіймати
іно – тільки
інтруз – улізливець, нахаба
інфантерія – піхота

Йми – див. імити

Кадра – місце розташування (дислокації) фронтового відділу УСС
камрат – товариш
канон – гармата
каноніри – гармаші
карабін – гвинтівка полегшеної ваги
карк – задня частина шиї
картач – артилерійський снаряд
кервавий, кірвавий – кривавий
кілько – скільки
коби – якби
кобіта – жінка
ковнір – військова відзнака
когут – півень
корч – кущ
красший – кращий
криєвка – потайник, сховок
кріс – рушниця
ксьондз – католицький священик
кульбака – сідло

Ладовати – споряджати
лайдацтво – вбогі бездомні люди
легінь – хлопець
ліпший, (-а) – кращий, (-а)
ллєсь – ллється
лотава – отава
ляхи – поляки

Мадяри – угорці
мантиля – накидка
маркир (маркирант) – у стрілецькому війську так називали стрільців-тиловиків, тих, хто ухилявся від обов’язку
мапа – карта
ме, мем, мемо – буде, будемо
мельдуватися – зголошуватись, відмічатися (в якому-небудь списку)
менажа – харчівня стрілецької старшини
ми – мені
миєсь – миється
місто – замість
мня – мене
москаль, москалиско – солдат армії Російської імперії
му (ему) – йому

Най – нехай
ненька – мати
нині – сьогодні
нич, ніц, нічо – нічого
на всі нути – на весь голос
ня – мене

Обшталюнок – див. абтайлюнок
оден – один
осавул – офіцерський чин у козачих військах дореволюційної Росії
острови (остроги) – шпори
отаман – військовий ранг рівнозначний майорові (в УСС-УГА)
офіра – пожертва
охота – бажання

Паде – падати (у 3 ос. одн.)
панцирове – панцирний
перла – перлина
патруля (патроля) – патруль
під нульку – наголо (постригти)
пімста – помста
побіда – перемога
позір – увага
прім – перед

Ревне – щиро

Саком-паком – без нічого
сальва – салют, сигнал до бою
самохотники – стрільці, які гуртувалися довкола сатирично-гумористичного журналу "Самохотник"
світливець – фотограф
се – це
скібка – скиба
скрань – скроня
сотник – старшинський ступінь, найвищий ранг військової особи серед молодших старшин в УСС-УГА
сохарі – сухарі
стависько – ставок (згруб. форма)
стежа – розвідка
стончки – стрічки
студений – холодний
сю-цю
сьлюб – шлюб

Теолоґ – учень старшого класу духовної семінарії
тєжко (тяженько) – важко
типерка, типірка – тепер, зараз
товар – товарний вагон, у яких перевозили засланців
тоє – те
топір – гуцульська сокирка
трубка – сурма
трумна – труна
трупа – група
ту, тутка – тут
тя – тебе

Усусус – абревіатура від назви "український січовий стрілець"

Файний – гарний
фалди – складки
фантерія – рядові солдати армії Австро-Угорської імперії
фасувати – наповнювати
фельдфебель – особа, у царській російській армії, яка мала чин старшого унтер-офіцера
фельдфляша – фронтова баклага
фрасунок – сум, скорбота

Хмаролім – блискавка, злива

Цвинтар – кладовище
цезорек – складний ніж
ци – чи

Четар – середній ранг військової особи в УСС та УГА
чічка – квітка

Швунґа – запал, піднесення
шлапаки – червоні черевики
шпак – темно-сірий кінь (перен.)
шрапнель – розривний артилерійський снаряд
штанєта – штани
штелюнок – позиція (військ.)
штуки – шматки