Список умовних скорочень використаних джерел

Андрейко, 1919Звуки України: Українські пісні під нотами на один голос / Упоряд. Д. Андрейко. – Нью-Йорк, 1919.
Андрусяк, Паньків, 2001Пісні з Покуття: пісні, записані в селі Вербівці Городенківського р-ну Івано-Франківської обл. Миколою Андрусяком та канд. іст. наук Михайлом Паньківим. – Івано-Франківськ: "Нова зоря", 2001.
Архів ПНДЛМЕАрхів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при кафедрі музичної фольклористики Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка.
Бервецький, 1990А ми тую червону калину: Пісні української національно-визвольної боротьби / Зібр. і упоряд. З. Бервецький. – Дрогобич, 1990.
Береза, Дацко, 1997Пісні з Галичини / Упоряд. Р.П. Береза, М.О. Дацко. – Львів: Світ, 1997.
БойківщинаБойківщина (матеріали наукової експедиції 1980 р.): Народні пісні – Ч. 1. – Львів: Укр. тов-во охорони пам’яток історії та культури Львів, обл. орг., секція пам’яток фольклору і етнографії, 1983.
Бойко, Омельченко, 1978Пісні літературного походження / Упоряд. і авт. перед, слова В.Г. Бойко (тексти), А.Ф. Омельченко (мелодії). – К.: Наукова думка, 1978.
"Бомба", 1918Бомба гумору і сатири: Часопис. – Львів, 1918. – Ч. 1 (січень).
"Борці за волю", 1992Борці за волю України: Співаник з нотами (пісні українських повстанців). – Львів, 1992.
Вахнянин, 1937Вахнянин Б. Альбом стрілецьких пісень на хори: мішаний, чоловічий, дитячий. – Львів: Муз. б-ка "Нашого прапору", 1937. – 60 ч.
ВеретаСтрілецькі пісні: Обробки для чоловічого хору Г.С. Верети. – К.: "Музична Україна", 1994.
ВитвицькийВитвицький В. Михайло Гайворонський: Життя і творчість. – Нью-Йорк, 1954.
"Вістник СВУ"Вістник Спілки визволення України: Часопис. – Відень, 1914-1918.
Гайворонський, 1921Пісні УСС. – Львів-Київ: Муз вид. "Ліра", 1921 / М. Гайворонський на муж. хор a capella.
Гайворонський, 1922Співаник для дітей дошкільного і шкільного віку / Упоряд. М. Гайворонський. – Львів, 1922.
Гайворонський, 1936Гайворонський М. Пісні УСС: В 3 ч. – Нью-Йорк – Львів: Б. УСС. Ukrainian music edition, 1936. – Ч. 1: солоспіви. – 12 с.; Ч. 2: мішаний хор – 19 с.; Ч. З: однородний хор – 12 с.
Гіщинський, 1992Гей там нагорі Січ іде..!: Збірка пісень січових стрільців / Упоряд., автор вступ, ст. Є. Гіщинський. – Луцьк: МП "Родовід", 1992.
Гіщинський, 2002За волю України: Антологія пісень національно-визвольних змагань (записи, розшифрування, обробки, перепис нот, упорядкування, примітки, статті Є. Гіщинського. – Луцьк, 2002.
Гнатюк, 1916Гнатюк В. Війна і народна поезія // Календарик для українських січових стрільців і жовнірів-українців на 1917 р. – Відень, 1916. – С. 68-84.
Голдрич, 2002Пісні отчого дому (Острожецькі пісні) / Упоряд. О. Голдрич. – Львів, 2002.
Голубенко, 2000Відлуння часу: Українська народна пісня про національно-визвольні змагання в Україні 40-50-х рр. XX ст. (за матеріалами етнографічних експедицій студентів Національного пед. ун-ту ім. М. Драгоманова / Упоряд. І. Голубенко. – Київ, 2000.
Голубець, 1909Голубець М. Фрагменти: Поезії. – Львів, 1909.
Гулей, 1986Українська народна творчість / Зібрав Д. Гулей. – Торонто: "Гомін України", 1986.
Дем’янДем’ян Г. Записи стрілецьких пісень 1970-1990 рр. – Архів ІН НАНУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 381, арк. 1-55.
"Дніпро", 1921Дніпро: Загальний календар американських українців на рік 1921. – NJ[Н.-Йорк], 1921.
Дуб, 1928Співаник 58 пісень з нотами / Упоряд. Б. Дуб. – Ужгород: Друк. тов-во "УНІО", 1928.
Дей та ін., 1967Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упоряд. О. Дей, М. Марченко, А. Гуменюк. – К: Наукова думка, 1967.
Залеський, 1954Залеський О. Пісні Українських січових стрільців у 3-х в’язках. – Боффало-Н.Й., [1954]. – 1 в.: для чол. хору; II в.: для міш. хору; III: для чол. хору.
"Запорожець", 1904Запорожець: Календар для народа на 1904 рік. – Коломия, 1904.
"Запорожець", 1906Запорожець: Календар для народа на рік звичайний 1907. – Коломия, 1906.
"Запорожець", 1907Запорожець: Календар для народа на рік звичайний 1908. – Коломия, 1907.
"Запорожець", 1909Запорожець: Календар для народа на рік звичайний 1910. – Коломия, 1909.
"Запорожець", 1911Запорожець: Календар для народа на рік переступний 1912. – Коломия, 1911.
"Запорожець", 1912Запорожець: Календар для народа на рік звичайний 1913. – Коломия, 1911.
Заревич Б.Великий співаник: 222 українські народні пісні / Упоряд. Б. Заревич. – Відень, [б.р.].
Іваницький, 2004Іваницький А.І. Український музичний фольклор. Підручник для вищих учбових закладів. – Вінниця, 2004.
Іванюк, 1999Повстанські пісні в записах Михайла Іванюка / Мел. з голосу М. Іванюка записав К. Смаль. – Вижниця, 1999.
ІЛВідділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України.
ІМФЕАрхів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. Відділ рукописів.
ІНАрхів Інституту народознавства НАН України.
Календар ЧК, 1921Календар "Червоної калини" на 1922 р. – Жовква, 1921.
Кал.-альманах ЧКІсторичний календар-альманах "Червоної Калини" / За ред. Л. Лепкого. – Київ-Львів.
Календарик, 1916Календарик для Українських Січових Стрільців і жовнірів-українців на 1917 р. – Відень, 1916.
Кал-рик "Самохотника", 1918Календарик "Самохотника" на 1919 р. Українським січовим стрільцям і всій соборній Україні на пожиток і на втіху та розраду зладив Антін Лотоцький. – Львів, 1918.
Кедрин, 1965Кедрин І. Поема, її тло і автор // Купчинський Р. Скоропад: Поема. – Нью-Йорк: Червона калина, 1965.
Ковальчук, Шкрумеляк, 1939Ковальчук В., Шкрумеляк Ю. Стрілецька слава в піснях: Сценічна дія. – Львів, 1939.
Колесса, 1916Колесса Ф. Воєнні квартети на муж. хор, присвячені Українським січовим стрільцям. – Відень, 1916.
Колесса, 1945Фольклор Вітчизняної війни: Матеріал зібраний в Західних обл. УРСР / Вступ, ст. і заг. ред. Ф. Колесси. – Львів: Вид-ня Львів, обл. будинку нар. творч., 1945.
Корчинський, 1988Пісні з Львівщини / Упоряд. Ю.О. Корчинський. – К.: Музична Україна, 1988.
Кудрик, 1943.Вперед! Збірка маршових пісень для чоловічого хору / Упоряд. Б. Кудрик. – Львів: Бібліотека Ін-ту народ, творчості, 1943. – Ч. 31.
Кудрик, 1954Маршові пісні – Вперед!: Збірка маршових пісень для чоловічого хору / За ред. Б. Кудрика. – Нью-Йорк, 1954.
Кузнєцов, 1989Трускавецькі співанки: Пісенник / Упоряд. В.Ф. Кузнєцов. – К: Музична Україна, 1989.
Кузьменко, 1992Кузьменко О.М. Фольклорні записи стрілецьких пісень, 1992 р. (Львівська, Івано-Франківська обл.). – Архів ІН НАНУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 381а, арк. 1-90.
Кузьменко, д/аКузьменко О.М. Фольклорні записи стрілецьких пісень, 1997-2002 років (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька обл.). – [домашній архів].
Лавришин, 1996-1997Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто – Львів: Спільне українсько-канадське підприємство "Літопис УПА", 1996-1997. – Т.25: Пісні УПА / Упоряд., ред. і автор передм. З. Лавришин.
Леонтович, 1930Леонтович М. Музичні твори. – К., 1930.
Лепкий Б., 1905Лепкий Б. Над рікою: Поезії. – Львів, 1905.
Лепкий Б., 1916Лепкий Б. Тим, що полягли 1914-1916. – Відень, 1916.
Лепкий Б. ПисанняЛепкий Б. Писання. – Київ-Ляйпціг, [1922]. – Т. 1: Вірші. – LXXVII; 397 с.
Лепкий Л., 1940Сто сорок пісень: Народний співаник / Упоряд. Л. Лепкий. – Краків, 1940.
Лисько, 1937Великий співаник "Червоної калини": Збірник стрілецьких, історичних (козацьких), побутових, обрядових, жартівливих пісень в опрацюв. для хорів – міш., муж. й жін., a capella / За ред. З. Лиська. – Львів: "Червона калина", 1937.
"Ліра", 1945Ліра: народні пісні. – Відень: Укр. муз. вид-во Б. Тищенка у Відні, 1945.
Літопис ЧКЛітопис "Червоної калини": Ілюстрований журнал історії та побуту. – Львів, 1930-1938.
ЛНБВідділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України.
Луньо, д/аФольклорні записи із Яворівського р-ну Львівської обл. – [домашній архів С. Луня]. – Папки 1-5.
Матіїв-Мельник, [1923]Запорожець: Луговий співаник / Уклав М. Матіїв-Мельник. – Львів, [1923].
Медведик, 1993Народні пісні з села С. Крушельницької: Записані в селі Біла Тернопільського р-ну Тернопільської обл. / Упоряд. П. Медведик, О. Смоляк. – Тернопіль: Збруч, 1993.
Мишанич М.Мишанич М. Народна вокальна творчість Львівщини. – Ч.2: Мелодії і тексти / Сист. за ред. Б. Луканюка. – Львів, 1987 (рукопис деп. у ЛНБ ім. В. Стефаника. Від. мист., № 33135 /1, 2/ муз.
Мишанич С., 1976Пісні Поділля: Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище 1920-1970 рр. – К.: Наукова думка, 1976.
Мишанич С., 19813 гір Карпатських: Українські народні пісні-балади / Упоряд., підготовка текстів, вступ. ст., приміт. та сл. С.В. Мишанича. – Ужгород: Карпати, 1981.
"Наша дума", 1918Наша дума: Великий український співаник / Упоряд. А. Гап’як. – Вид. 3-є. – Львів: Наклад тов-ва "Просвіта", 1918.
Наша дума, наша пісня, 1991Погребенник Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідження. – К.: Музична Україна, 1991.
"Наша пісня", 1916Наша пісня: Збірник. – Вид. 2-е. – Вецляр, 1916.
"Наша слава", 1917Наша слава: Збірник пісень патріотичних, політичних, історичних, козацьких, сокільських, січових, стрілецьких / Упоряд. А.Гап’як. – Львів: Наклад тов-ва "Просвіта", 1917.
НТЕНародна творчість та етнографія: Науково-популярний журнал Ін-ту народознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН України і Міністерства культури України. – Київ.
Нижанківський О., 1907Нижанківський О. Українсько-руський співаник з нотами. – Львів, 1907.
Нудьга, 1956Пісні та романси українських поетів / Упоряд., вступна ст. та приміт. Г.А. Нудьги: У 2 т. – К.: Рад. письменник, 1956. – Т. 1. – 345 с.; Т. 2. – 386 с.
Пазяк, 2000Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків: 3б. наук, пр.: Мат-ли міжнарод. наук.-пр. читань, присвячених пам’яті укр. фольклориста Михайла Пазяка. – К., 2000.
Пазяк, 2002Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків. 3бГ. наук. пр. Мат-ли міжнарод. наук.-пр. читань, присвячених пам’яті укр. фольклориста Михайла Пазяка. – К., 2002.
ПВНЦАрхів Полісько-Волинського народознавчого центру при Ін-ті народознавства НАНУ (м. Луцьк)
Пісні Черв. Армії, 1946Пісні Червоної Армії / За ред. Б. Лятошинського. – К.-X.: УДВ, 1946.
Подуфалий, 1990Чуєш, брате мій: Стрілецькі пісні Левка Лепкого / Упоряд. і прим. В. Подуфалого. – Тернопіль, 1990.
Подуфалий, 1993Народні пісні з-над Стрипи: У записах І. Блажкевич / Упоряд. В. Хома, В. Подуфалий. – Тернопіль, 1993.
Подуфалий, 1995Повстанські пісні / Упоряд. і муз. ред. В. Подуфалий. – Вип. З. – Тернопіль: Лілея, 1995.
Подуфалий, 1996Ой ідуть стрільці з Бережан... Пісенник / Упоряд. і муз. ред. В. Подуфалий. – Тернопіль, 1996.
Подуфалий, 1999Лепкий Л. Журавлі: Збірник пісень / Зібрав та упоряд. В. Подуфалий, заг. ред. С. Стельмащука. – Тернопіль, 1999.
Правдюк, 1991Українські народні пісні (записи пожовтневого часу) / Упоряд., авт. вступ, ст. і прим. О.А. Правдюк. – К: Наукова думка, 1991.
Пронь, 1992Вже весна воскресла: Гаївки / Упоряд. Н. Пронь. – Тернопіль: Чумацький шлях, 1992.
Путь, 1987Пісні рідного села: Українські народні пісні / Фолькл. зап. та упоряд. А.Л. Путя. – К.: Музична Україна, 1987.
"Просвіта", 1916Календар товариства "Просвіта". – Львів, 1916.
Ревуцький Д., 1926Ревуцький Д. Золоті ключі. – Вип. 2. – К.: Книгоспілка, 1926.
Ревуцький Д., 1964Золоті ключі / Упоряд. Д. Ревуцький. – К., 1964.
Ревуцький Л.Ревуцький Л. Галицькі пісні: обробка українських народних пісень для голосу з ф-но. – К.: Книгоспілка, [б.р.]
Ревуцький Л., 1956Ревуцький Л. Українська народна пісня в обробці для голосу і ф-но. – К., 1956.
Ревуцький Л., 1958Ревуцький Л. Українська народна пісня в обробці для голосу і ф-но. – К., 1958.
Рильський, Гуслистий, 1955Українські народні думи та історичні пісні / За ред. М.Т. Рильського, К.Г. Гуслистого. – К.: Вид-во Акад. Наук УРСР, 1955.
Ріпецький, 1956Ріпецький С. Українське січове стрілецтво: Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк: Червона калина, 1956.
РоманівПобратими співають: Збірка українських пісень / Зібрав ст. пл. В. Романів ПБ. – Чікаго, 1981.
Рудницький, 1956Рудницький І. Матеріали до українсько-канадійської фольклористики й діалектології // Зб. заходознавства. – Т. 3. – Вінніпег, 1956. – ХVІ; 280 с.
"Самохотник"Самохотник: Сатирично-гумористичний часопис Українського січового війська. – Річник 1 (Ч. 1-7); Річник 2 (Ч. 1-16). – Кіш УСС, 1917.
"Сім пісень", 1915Сім пісень для вояків. Гостинець для українських вояків від "Союза визволення України". – Відень, 1915.
Січ. співаник, 1908Січовий співаник. – Коломия, 1908.
Січ. співаник, 1909Січовий співаник. – Коломия, 1909.
Січ. співаник, 1912Січовий співаник. – Коломия, 1912.
Січ. співаник, 1921Січовий співаник. – Відень, 1921.
Смаль, 1997Перлини золотого Поділля: Пісенник / Фольк. записи та упоряд. К. Смаля. – Чернівці, 1997.
Смоляк, Зінь, 1991Великодні дзвони дзвонять: Гаївки. Великодня поезія / Упоряд. О. Смоляк, Р. Зінь. – Тернопіль, 1991.
Смоляк, 2001Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури. Монографія. – Ч.2: Нотний додаток. – Тернопіль, 2001.
Сокіл В., Сокіл Г., 1998Фольклорні матеріали з отчого краю / Упоряд. В. Сокіл, Г. Сокіл (тексти), Л. Лукашенко (мелодії). – Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 1998.
Сокіл, 1999Народні пісні українців Зеленого Клину в записах Василя Сокола. – Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 1999.
Сокіл, 2003Народні пісні з Батьківщини Івана Франка / Зібрав та упоряд. В. Сокіл. – Львів: Каменяр, 2003.
СоневицькийМи йдемо в бій: Повний збірник пісень Р. Купчинського / Запис, упоряд., автор. вступ. ст. і прим. І. Соневицький. – Нью-Йорк: Червона калина, 1977.
Стельмащук, 1967Сто українських народних пісень села Скородинці на Тернопільщині: Фольклорні записи / Пісні зібрав та упоряд. С. Стельмащук. – К: Музична Україна, 1967.
Стельмащук, 1993Пісні Тернопільщини / Упоряд., вступ, ст., заг. ред. мелодій, прим. С.І. Стельмащука та П.К. Медведика. – Вип. 2. – К.: Музична Україна, 1993.
Стеценко, 1963Стеценко К. Хорові твори. – Т. 1, ч. 2 / За ред. Ф.М. Найденка, П.Г. Тичини. – К., 1963.
Сто пісень, 1946Сто пісень для молоді: Збірник. – К.: Молодь, 1946.
"Стрілець"Стрілець: часопис для українського війська / За ред. О. Назарука. – Борщів, 1919. – Ч. 39-88.
Стрілець, кал., 1919Стрілецький календар на переступний рік 1920 / За ред. С. Рудика. – Старокостянтинів: Наклад Пресової кватири СС, 1919.
"Стрілецька думка", 1919Стрілецька думка: Часопис Січових Стрільців [орган Корпусу СС]. – Старокостянтинів, 1919. – Ч. 1-53 (травень-жовтень).
"Сурма", 1922Сурма: Збірник воєнних пісень. – Львів-Київ, 1922.
"Сьпіваник УСС", 1918Сьпіваник Українських січових стрільців / Автор передм. І. Калинець. – Львів: Вид-ня Львів, відділення Укр. фонду культури, 1990. – Перевид. за вид.: Відень, 1918 р.
"Тим, що впали", 1917Тим, що впали 1914-1916: Літ.-мистецький збірник / За ред. М. Голубця. – Львів: Вид-ня Артистичної горстки і Пресової кватири УСС в полі, 1917.
ТобілевичУкраїнські народні пісні в записах Софії Тобілевич / Упоряд., автор вступ, ст. і прим. С.В. Мишанич (тексти), М.В. Мишанич (мелодії). – К.: Наукова думка, 1982.
Укр. нар. пісні, 1984Українські народні пісні. – 2 вид. – К.: Музична Україна, 1984.
Укр. нар. пісні, 1954Українські народні пісні. – К.: Мистецтво, 1954. – Кн. 2.
Укр. рад. нар. пісні, 1955Українські радянські народні пісні / Упоряд. З.І. Василенко та ін. – К: Мистецтво, 1955.
Укр. словоУкраїнське слово: Часопис. – Львів, 1916-1917.
УССУкраїнські січові стрільці. 1914-1920 / За ред. Б. Гнатевича та ін. – Львів: Слово, 1991. – Репринт. відтвор. з вид.: Львів, 1935 р.
ХарчишинХарчишин О. Необрядові пісні підльвівського Звенигородата його довкілля. – Архів ІН НАНУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 422, арк. 214-301.
"Хлопці ж бо то, хлопці", 1937Хлопці ж бо то, хлопці, як соколи: Співаник. – Львів: Наклад І. Тиктора, 1937. – Ч. 6 (б-ка для молоді "Ранок").
ЦДІАЦентральний державний історичний архів у Львові.
"Червона калина"Червона калина: Поважний та гумористично-сатиричний січовий орган / За ред. М. Угрина-Безгрішного. – Кіш УСС, 1917. – Ч. 1-6.
Чоловський, 1994Пісні українських січових стрільців (для баяна або акордеона) / Ред.-упоряд. П.М. Чоловський. – Івано-Франківськ, 1994.
"Шляхи"Шляхи: Місячник / За ред. Ф. Федорціва. – Львів, 1916-1918.
Шмрогун, 1992Ми у вічі сміялися смерті: Повстанські пісні / Упоряд. Є. Шморгун. – Рівне, 1992.
"Ще не вмерла Україна", 1916Ще не вмерла Україна: Співаник з великих днів / Упоряд. і рис. Б. Лепкого. – Відень, 1916.
Ярославенко, 1927Ярославенко Я. Співаник "Торбана" з нотами. – Вип. 1. – Львів, 1927.
Ярославенко, 1931Ярославенко Я. Стрілецькі пісні зі словами на фортепіан. – Львів: "Торбан", 1931.
Ярославенко, 1932Ярославенко Я. Стрілецькі пісні на мішаний хор. – Львів: "Торбан", 1932.
Ященко, 1961Українські народні романси / Упоряд., передм. та прим. Л. Ященка. – К.: Вид-во Акад. Наук УРСР, 1961.
Ященко, 1963Буковинські народні пісні / Упоряд., вступ, ст. та прим. Л. Ященка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963.