Передмова

Вияви духової й матеріяльної культури українських поселенців у Канаді й Америці взагалі не знайшли досі належного зрозуміння й опіки з боку відповідних кол української спільноти на цьому континенті. Поза кількома спонтанними спробами закріпити деякі здобутки в цій ділянці з нагоди "ювілеїв" українського поселення чи українських установ і товариств у цій країні насправді не виявлено досі якоїсь зорганізованої акції в цьому напрямку й багато скарбів української усної словесности, багато слідів української матеріяльної культури пішло в забуття. Дещо краще виглядає справа на літературному полі завдяки індивідуальним заходам і зусиллям таких письменників, як Ілля Киріяк, А. Новак, О. Луговий, О. Івах, С. Ковбель і ін., що. в мистецькій формі старалися закріпити українсько-канадійське піонерське життя й дали свій вклад у літературу. Але велика кількість автентичних (записаних і незаписаних) фолкльорних матеріялів, історичних уже сьогодні спогадів, оповідань, переказів, біо- й автобіографій, пісень, приказок і т. п. досі не зібрана, не списана й вимирає на наших очах разом із своїми носіями.

Власне щоб надолужити цій справі, тобто збереженню в друкованій формі всіх тих матеріялів наших (і про наших) піонерів у цій країні починаємо видавати "Бібліотеку Піонера". Вона призначена на публікацію можливо якнайбільшого числа автентичних даних самих наших поселенців, їхніх спогадів, біографій, тощо.

Починаємо цю серію фолкльорними й спогадовими матеріялами одного з найстарших українсько-канадійських піонерів Йосафата Дзьобка з Вірдену в Манітобі. Дзьобко має за собою цікаве минуле: малим хлопцем виїхав до Америки, перебував у Пенсильванії разом із багатьма нашими лемками, опісля ж переїхав до Канади й став фармером. Ці свої переживання він подає у вступі до самого пісенного фолкльору, що вміщений у цій книжці.

Ще з дитинства Дзьобко цікавився українським громадським і культурним життям, приймаючи в ньому активну участь. Зокрема справи українського друкованого слова лежали йому завжди на серці. Вистачить згадати, що власне при його визначній фінансовій допомозі появився "Кобзар" Т. Шевченка за редакцією проф. Л. Білецького заходами В-ва "Тризуб" і УВАН у Канаді. Рекорди українських громадських і культурних установ неоднократно містили ім’я Й. Дзьобка як щирого жертводавця на народні цілі.

Останньо Дзьобко показався щедрим жертводавцем на видавня УВАН п. н. "Матеріяли до українсько-канадійської фолкльористики й діялектології" (Українсько-канадійська усна словесність). Власне завдяки його пожертві могла ця праця появитися взагалі.

В книжці вміщено світлину Й. Дзьобка з часу відзначення його на фолкльорному фестивалі в Вірдені, де він здобув першу нагороду за продукції українських народних пісень.

Видаючи друком цей перший випуск "Бібліотеки Піонера", сподіваємося, що за ним слідуватимуть інші. Матеріялів для нашої бібліотеки не обмежуємо: вмістимо в ній – розуміється в міру забезпечення відповідними фондами – усі спогади, оповідання, життєписи й народну словесність, що буде нам переслана для публікації. Читачів же наших просимо підтримати цю ініціятиву й допомогти нам у дальшій праці.