Буковинскіи русско-народніи пісни

01  Біда-жъ тому, що ся любитъ
02  Ведуть кони зъ Тернополя, конь дорогу чуе
03  Вже ми ся вприкрило кавальеровати
04  Въ поли билина, вітеръ нею хитае
05  Въ саду садовина, за садомъ лісчина
06  Высока верба, высока верба, широкій листь пускае
07  Высока гора, тяжко ю обходити
08  Высока могила, зъ вітромъ говорила
09  Гаемъ, гаемъ, квітко моя, будь здорова, любко моя
10  Гдесь мой милый на войночці
11  Гей горами долинами, пшениця ланами
12  Гей коню мой вороненькій
13  Гей орле орле, сивый соколи
14  Гей у поли тамъ деренъ, нема больше лишъ оденъ
15  Гей шумъ по Дунаю, а я ню не гадаю
16  Гей, оравъ я на пшеничку въ лузі
17  Горомъ, доломъ, вітеръ віе
18  Долинъ, долинъ, долиною
19  Еще куры не піли, кажутъ люди день білый
20  Забуламъ ся запытати
21  Зазоряли мене зорі [2]
22  Зеленой ґарьоть, на время цвитьоть
23  Зойшли, зойшли два місяці, въ ночи изъ позна
24  Зъ подъ нового млына, отпала дощина
25  Іхавъ козакъ зъ войны, дівча воду брала
26  Мала мама сынка, сынка Василька
27  Минувъ рочокъ неділъ восімъ
28  На городі вишня, за городомъ естъ дві
29  На томъ боці за водою
30  Надлетіли гуси зъ французского краю
31  Ой вылетівъ соколъ зъ далекого краю
32  Ой гаю, гаю я въ тобі не буваю
33  Ой горою пшениченька, долиновъ овесъ
34  Ой дівчина по грибы ходила
35  Ой загнівався, та й розсердився
36  Ой засвіти місяченьку, та на тоту темну ночку
37  Ой згоріла стырта сіна
38  Ой ишовъ я отъ своей дівчины
39  Ой казалась, моя мамко, шо мя ся не збудешъ
40  Ой кину я камінь въ яму
41  Ой летіла зазуленька, черезъ море въ гай
42  Ой на горі два дубочки, яворъ зелененькій
43  Ой на горі дубъ, дубъ, тече вода зъ дуба
44  Ой на поли корчма, корчма мурована
45  Ой не літай, воробчику, поподъ білу стелю
46  Ой не спится, не дрімится, ні сонъ мя ся не бере
47  Ой нікому такъ не горе
48  Ой отсе гора, а отси друга
49  Ой прійшовъ я до дівчины
50  Ой сербане, сербаночку
51  Ой тамъ подъ лісомъ, подъ дубиною
52  Ой ты, дівчино, весьма зацвила
53  Ой у лузі калина, калина, калина
54  Ой у моемъ городчику высока тополя
55  Ой, дівчино, дівчиночко, та й шо съ того буде
56  Отки ясно – зза Дуваю
57  Полетіли біли гуси, на ставъ жирувати
58  Пустю коня на долину
59  Сімъ рокъ каже, тому будетъ
60  Та зашуміла лішчиночка
61  Та якъ бы мы, хлопці братя, въ рядъ посідали
62  Тамъ за горою, за камняною
63  Тамъ на горі крута вежа
64  Той ночи о повночи ще куры не піли
65  Червона калина розпукаеся
66  Червона калино, чомъ не процвітаешъ [1]
67  Червона калино, чомъ не процвітаешъ [2]
68  Черезъ дорожечку, тамъ кума моя
69  Чого-жъ ты, дівчино, по сімъ гаю блудишъ
70  Чомъ береза суха, не зелена
71  Чорна гора виорана, а кулями засіяна
72  Широка дорога, куда нею ити
73  Шожъ тамъ въ поли за димови
74  Що-жъ ты собі, дівчиночко, гадала, гадала