Над’їжджає козаченько з поля

Над’їжджає козаченько з поля
Припинає коня до явора.
А сам каже: "Боліть мня голова.
Не щаслива нам, коню, дорога.

Не щаслива нам, коню, дорога
Засватана дівка чорноброва.
Коби дав Бог неділі діждати,
Пошлю людей дівчину сватати.

Пошлю людей дівчину сватати,
А сам стану під вікном слухати.
А сам стану під вікном слухати,
А що ж буде дівчина казати".

Примітки:
1. Перший і третій рядок кожного куплету повторюються двічі.
2. Записано від Ольги Петрівни Охотнік.

Рекламне оголошення