За річкою, за Дунаєм [1]

текст
За річкою, за Дунаєм
Козаченько конем грає.

Козаченько конем грає,
Дівчиноньку підмовляє.

Дурне дівча послухало,
Із козаком поїхало.

Ні три літа – три неділі,
Як козака турки вбили.

Як козака турки вбили,
Під явором положили.

Під явором зелененьким
Лежить козак молоденький.

Дівча ходить, плаче:
– Молоді я літа трачу.

Що ж бідній їй робити?
На чужині тяжко жити.

Примітки:
1. Перший рядок кожного куплету повторюється двічі.
2. Записано 1989 р. від Катерини Сусь (1940 р.н.) у с. Стільсько Миколаївського р-ну Львівської обл.
Джерело:
Пісні з Галичини / Упорядники Р.П. Береза, М.О. Дацко. – Львів: Світ, 1997. – 192 с.

Рекламне оголошення