Возсіявий над сонце

Возсіявий над сонце во вертепі нині
Ісус Бог возлежить во яслах на сіні:
І зимно терпить Створитель дрожить,
Котрий світ весь в руках держить.

Сонце, місяць і звізди ясно присвічають;
Гори холми і моря радісно іграють,
Поля, дубрави, чтуть Царя слави,
Бо всі суть Єго держави.

І всі человіци днесь од радости скачуть,
Самі злі духове жалісливо плачуть,
Що Бог, Володар, всего світа Цар
Сей нам од небес подав дар!

Ти Єсею, ко Богу од серця воздохнув
І от суха корене жезл твой не усохнув
Бог і Месія ісполни сія,
Од чресл бо твоїх просія.

В гусли весело бряцай, Пророче Давиде,
Од плода твоєго Цар на світ проізиде,
В нем ся водворить, враги покорить,
На вічний престол ускорить.

Пречиста Маріє, радости причина,
Упроси нам благодать у Твоєго Сина:
Мирно прожити і в небі бити,
І Тебе з Богом хвалити.

Примітки:
Останні два рядки кожного куплету повторюються двічі.
Джерело:
Коляди. – Жовква: Печатня ОО. Василіян, 1925. – 80 с.

Рекламне оголошення