Ой загнівавсі син на батенька

Ой загнівавсі син на батенька,

Приспів:
Гей, дай, Боже!

Закупив собі двіста стадонька.
Ой зігнав же він на кленовий міст,
Заломиласі в мості делина,
Витопилосі двісті стадонька,
Лише сі лишив сив кониченько.
Сив коник плавлет, вушком поводит,
Вушком поводит, біл камінь лупле,
Біл камінь лупле, церков мурує.
Церков мурує на штири вугли,
На штири вугли, на троє дверців,
На троє дверців, на дві віконці.
В єднім віконци йа сходит сонце,
В другім віконци заходит сонце.
На єдних дверцьох сам Бог небесний,
На других дверцьох – Божая Мати,
На третих дверцьох – білий молодчик.
На нім кошулька барзо тоненька,
Барзо тоненька, як сніг біленька.
Де вна сі прала? В тихім Дунаю.
Де сі крутила? Коню в копиті.
Де сі сушила? В лужку на шнурку.
Де сі тачєла? В Львові на столі.
Де вна сі брала? В світлі світлоньці,
В світлі світлоньці, в нові язбоньці.
Бувай же здоров, ґречний молодчик.

Примітки:
1. Кожен рядок повторюється двічі.
2. Приспів повторюється після кожного рядка.
Джерело:
Колядки і щедрівки / Упорядник М.С. Глушко. – Київ: Музична Україна, 1991. – 239 с.

Рекламне оголошення