Гиля, гиля, сірі гуси

Гиля, гиля, сірі гуси,
Не колотіть води.
Посватали дівчиноньку,
Плаче козак молодий.

Не плач, не плач, козаченьку.
Не плач, не плач, не журись.
Як я сяду до посагу –
Прийди, серце, подивись.

Ой не прийду, дівчинонько,
На твій посаг дивитись.
Краще піду в синє море
В бистру річку втопитись.

Не топися, козаченьку,
Не топися, молодий.
Кажуть люди, сама знаю,
Що ти мене не любив.

Примітки:
Останні два рядки кожного куплету повторюються двічі.

Рекламне оголошення