Перда

А ми пердим ти-ти-ри
І всі пердять ти-ти-ри
І там пердять ти-ти ри
А ти пердататара
О Є!

Примітки:
Використана тема пьосінки Інгрід.

Рекламне оголошення