I Don’t Know

Underneath your white pure clothes
Underneath your white pure cloth
I’ve found what
I don’t know!
(oh!)

I don’t know!
O! o! o! o! o!..
O! o!..
I don’t know!
O! o! o! o! o!..

You destroyed my universe, oh baby,
You destroyed my universe
For what
I don’t know!
(oh!)

I don’t know!
O! o! o! o! o!..
O! o!..
I don’t know!
O! o! o! o! o!..


Рекламне оголошення