Відти гора, відти гора, відти долинонька

Відти1) гора, відти гора2), відти3) долинонька,
Межи тими гороньками моя4) дівчинонька.

Примітки:
1. Записано у с. Тустань Галицького району Івано-Франківської області.
2. Варіанти: Іванівці: 1) Відси. 2) Друга. – Хотінь: 1) Звідси. 2) Звідси друга. 3) Звідти. 4) Красна.
3. Пор. Гол. II, ст. 278, ч. 173.
Джерело:
Коломийки. Том 3 / Упорядник Володимир Гнатюк. – Львів: Наукове Товариство імені Шевченка, 1907. – 253 с.

Рекламне оголошення