Била мене моя мамка в плечі кулаками

Била мене моя мамка в плечі кулаками,
Щоби я ся не сходила з тими двораками.
Та убий мя, моя мамко, та убий, та убий,
Я як вийду на улицю: двораку мій любий.
Вітколи мя мамка била, віт тогди ся бою,
Попід чужі воротечка з двораками стою.
Джерело:
Коломийки. Том 2 / Упорядник Володимир Гнатюк. – Львів: Наукове Товариство імені Шевченка, 1906. – 317 с.

Рекламне оголошення