Ой за нашим садом три місяці рядом [7]

текст
Ой за нашим садом три місяці рядом.

Приспів:
Яворе, яворонько, зелененький.

Перший місяць ясний – то Толюньо красний.
Другий місяць ясний – то Володя красний.
Третій місяць ясний – то Іванько красний.
Ой за нашим садом три зіроньки рядом.
Перша зірка ясна – то Надя прекрасна.
Друга зірка ясна – то Ніна прекрасна.
Третя зірка ясна – то Ярина красна.
Ой тая Надя для Толю ненька.
А тая Ніна для Володенька.
А та Ярина для Івасенька.

Примітки:
1. Приспів повторюється після кожного рядка.
2. Записано у с. Клинини Волочиського району Хмельницької області.
Джерело:
Українські літні обряди та пісні / Упорядник А.Ф. Завальнюк. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 304 с.

Рекламне оголошення