Ой за нашим садом три місяці рядом [5]

текст
Ой за нашим садом три місяці рядом.

Приспів:
Ой яворе, яворонько, зелененький.

Перший місяць ясний – то Іван прекрасний.
Другий місяць ясний – то Петро прекрасний.
Третій місяць ясний – то Микола красний.
Ой за нашим садом три зіроньки рядом.
Перша зірка ясна – Наталка прекрасна.
Друга зірка ясна – Галюня прекрасна.
Третя зірка ясна – Василина красна.

Примітки:
1. Приспів повторюється після кожного рядка.
2. Записано у с. Городище Уманського району Черкаської області.
Джерело:
Українські літні обряди та пісні / Упорядник А.Ф. Завальнюк. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 304 с.

Рекламне оголошення