Ой вітер з поля

текст
Ой вітер з поля, ой да хвиля з моря.
Ой да довела любов до горя.

Ох і довела любов до горя.
Ой да свєт головушки моєй кружиться.

Ох свєт головушки моєй кружиться,
Ой да на печалю мою садиться.

Ой ти ж орлік, орлік сизокрилий,
Ой да скажи правдоньку, де мій милий.

Ой твій милий – а він на роботі,
Ой да на літейном на заводі.

Ой а він робе, робе-робатає,
Ой да медни трубоньки виліває.

Ой вилів трубу, ой да видів другу,
Ой да вилів третєю – золотую.

Ой прошла пара, пара по заводу.
Ой да пошла славонька по народу.

Ой да прошла славонька по народу
Ой да на ту дівчину, што без роду.

Ой я слави, слави не боюся –
Ой да на той дівчині оженюся.

Примітки:
1. Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.
2. Записано 24 січня 1992 р. у ст. Кавказька від фольклорного гурту будинку культури.
Джерело:
Українці Кубані та їхні пісні / Упорядник Надія Супрун-Яремко. – Київ: Музична Україна, 2005. – 784 с.

Рекламне оголошення