Ой клин було чим не дерево

текст
Ой клин було чим не дерево,
Смородина чим не вєточка.

Смородина чим не вєточка,
А Валєчка чим не дєвоч(ка).

А Валєчка чим не дєвочка,
А у Валєчки чим не кісочка.

А у Валєчки чим не кісочка,
Руса коса аж до пояс(а).

Руса коса аж до пояса,
Чорним шовком та й заплече(на).

Чорним шовком та й заплечена,
А золотом та й обвеже(на).

А золотом та й обвежена,
Як приїхав молодий Ко(ля).

Як приїхав молодий Коля.
Звелів косу та й розпліта(ти).

Звелів косу та й розплітати,
А золото та й познима(ти).

А золото та й познимати,
А Валєчку із собою взять.

Примітки:
1. Перший рядок кожного куплету повторюється двічі.
2. Записано 27 січня 1992 р. у ст. Незамаївська Павлівського р-ну від фольклорного гурту будинку культури колгоспу "Країна рад".
Джерело:
Українці Кубані та їхні пісні / Упорядник Надія Супрун-Яремко. – Київ: Музична Україна, 2005. – 784 с.

Рекламне оголошення