Ой дєніє нараждєніє

текст
Ой дєніє нараждєніє святоє Рожество.
Спородила Дєва Марія Ісуса Христа.
Тьомнай ночкє при звіздочкє спатаньки клала.
Прилітєла два ангела, палі перед нєй.
Закричала Дєва Марія нє своїм голоском.
– Бог з табою, Дєва Марія, твой ангєльский глас.
Вазьмі сваво Сина раждєнова на ручкі при нас.

Примітки:
1. Кожен рядок повторюється двічі.
2. Записано 22 серпня 1996 р. у ст. Воронезька Усть-Лабінського р-ну від Шахворостової Антоніни Іларіонівни, Гончарової Катерини Платонівни, Поповичевої Зінаїди Федорівни.
Джерело:
Українці Кубані та їхні пісні / Упорядник Надія Супрун-Яремко. – Київ: Музична Україна, 2005. – 784 с.

Рекламне оголошення