Ой немає гірш нікому [3]

текст
Ой немає гірш нікому, та як тєй сиротині.
Ой ніхто же не пригорне при ли.., при лихій годині же.

Ой не пригорне батько, та й не пригорне же мати,
Ой тільки же той пригорне, що й ду.., що й думає взяти же.

Ой налетіли гуси та й з далекого краю.
Ой сколотили же воду в тихо.., в тихому й Дунаю же.

Ой бодай же ой ті гуси з пер’ячком пропали.
Ой як ми же любилися, як го.., як голуби в парі же.

Ой як ми же любилися, як голуби в парі.
А тепер розійшлися же, як чо.., як чорная хмара же.

Примітки:
1. Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.
2. Записано 29 серпня 1994 р. у ст. Старокорсунська Совєтського р-ну Краснодара від Дем’яненко Ольги Яківни.
Джерело:
Українці Кубані та їхні пісні / Упорядник Надія Супрун-Яремко. – Київ: Музична Україна, 2005. – 784 с.

Рекламне оголошення