Замахнула мечем, запалила вогнем

текст
Замахнула мечем,
Запалила вогнем
Закарпатська Україна.

Ой там хустські чехів б’ют,
А мадяри ззаду прут,
Висилають отаманів.

Щоб той нарід,
Щоб всю зброю віддав,
Бо інакше їм не жити.

Отець батько Волошин
Своїх послів скликає
На таку сумну нараду.

Вони радять там усі,
Щоб січові стрільці
Стали разом всі до бою.

Жінок, дівок вже берут
І до фрону їх шлють,
І десятилітніх дітий.

Много трупу тут лягло,
Много крови проляло
І там кров текла річкою.

З тої крови виросте
Покоління молоде,
Загартоване до бою.

А ще прийде такий час,
Що всій нарід стане враз,
Тоді буде Україна.

Відплатиться ворогам:
Мадярам і чехам,
Ще й проклятим полякам.

Примітки:
1. Кожен рядок повторюється двічі.
2. Зап. О. Кузьменко 22.06.1992 р. у с. Делева Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. від Скрипник Анни, 1927 р.н., та Ковбас Анни, 1921 р.н. Нотна транскрипція Л. Лукашенко.
Запалила вогнем Закарпатська Україна – див. прим. до "На Вкраїні радість стала", "Там над містом Хустом висока могила".
Отець батько Волошин – Августин Волошин (1874-1945) – політичний, культурний, релігійний діяч Закарпаття. Освіту здобув у семінарії та у Вищій педагогічній школі в Будапешті, після чого брав активну участь у культурному русі краю. Активною політичною діяльністю почав займатися з 1919 р. Заснував і очолював Народно-християнську партію (1923-1939), від якої обирався послом до чехословацького парламенту (1925-1929). 26 жовтня 1938 р. А. Волошин був призначений прем’єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі, а 15 березня 1939 р. став президентом Карпатської України. Під час окупації краю Угорщиною емігрував разом з урядом за кордон і поселився в Празі. У травні 1945 р. заарештований радянськими спецслужбами. Помер у московській Бутирській тюрмі (див.: Беднаржова Т. Августин Волошин – державний діяч, педагог, мислитель. – Львів, 1995).
Вар.: Лавришин, 1996-1997, с. 77; Береза, Дацко, 1997, с. 173 (с. Микуличин Яремчанського р-ну Івано-Франківської обл.).
Джерело:
Стрілецькі пісні / Упорядник Оксана Кузьменко. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. – 640 с.

Рекламне оголошення