Та-ра-ра, та-ра-ра

текст
Та-ра-ра, та-ра-ра,
Несіть ворога з двора.
І жив – не любила,
І умер – не тужила.
Тільки тоді затужила,
Як на лавку положила.
І на лавці лежить –
Нема й думки тужить.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення