Туга-пародія [6]

текст
Як умер мій хороший,
Та й покинув торбу грошей.
Я плакала, голосила,
Поки торбу грошей розносила.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення