Туга-пародія [5]

текст
Та моя ти кумасечко,
Там моя рідне(сенька).

("А коли вона вмерла? – промовляючи).

А моя ненька, та моя ріднесенька,
Та що ж його робити?

("А дитинча де?" – промовляючи).

А рятуйтечко, ой Божечко,
Та що ти наробив?

("А живе дитинча?" – промовляючи).

Ой моя мамочко,
Та що ж його робити,
Та хто ж його принесе,
Та як його брать?

("А де воно є?" – промовляючи).

Ой мамочко-кумасечко,
Та що ж ви зробили,
Та дитинча маленьке кинули?

("А дівчина, чи хлопчик?" – "Та хлопець!" – промовляючи).

Та хлопець, ой Боже мій,
Внучок малесенький та мій ти гарнесенький.

("А воно не вмре?" – "Та ні, здорове", – промовляючи).

Ой Божечки, який хлопчик у нас буде,
Ой лишечко моє.
Та що ж нам робити з такою дитинкою малесенькою?

("А як його звать?" – "Гриша", – промовляючи).

Та мій Гриша, синочок,
Та мій внучочок.

Далі співачка переходить на розмову:
"Здоровий рости! Кумасечка не схотіла і одіть свого синочка, малого внученятка. Лежи собі з Богом та спи. А ти, внучок, рости здоровий, та бабушку та діда слухай. Хватить!"
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення