Туга-пародія [2]

текст
Теща, теща, жінчина мати.
Та як же по тобі плакати?
Та ти ж було з дочкою сядеш
Та сир та варенички їси,
А мені сироваточки даси.
А я їм, їм та ще й нап’юся.

Жінка приказує:
"Цить, цить, чоловіче, не плач, бо не зведеш, а тільки моїй матінці головочку нагудеш!"
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення