Туга-пародія [1]

текст
Співає зять:
Теща моя, теща,
Жінчина мати.
Та ти ж було вареників навариш,
Та вареники поїси,
А мені юшки подаси.

Співає жінка:
Буде, буде чоловіче!

Далі приказує:
"Ти, мабуть, не зведеш,
тільки головку нагудеш!"
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення