Туга за батьками

текст
Та моя ненька, та моя рідненька.
Та відкіль же я буду тебе виглядати?
Та відкіль же я тебе буду дожидати?
Та мій же ти таточко, та мій ти ріднесенький,
Та мій ти гарнесенький, та мій чепурнесенький.
Та що ж я буду робити,
Та що ж я буду казати без вас?
То я буду чужого дяденьку прохать.
Та як його прохати, як він же й не дивиться.
Та що ж мені робити, мій таточко,
Та мій же батечко?
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення