Туга за батьком [4]

текст
Таточко мій, соловеєчко.
Та куди ж ти від мене тікаєш?
Та нащо ти мене оставляєш?
Та де ж мені тебе шукати,
В кого мені тебе питати?
Да якби я знала, де тії лавочки,
Де продаються ріднії таточки,
Та я б свою жисточку рішила,
Собі рідного таточку купила.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення