Туга за батьком [3]

ноти
ноти пісні "Туга за батьком [3]"
Та мій батенько, мій ріднісінький,
Та мій батенько золотий.
Та на кого ж ти, батеньку, так і розгнівався,
Що ти так і запечалився?
Та на кого ти так і розсердивсь,
Ой батеньку рідненький,
Ой батеньку дорогенький?
Та мій батенько, та мій ріднісінький,
Та мій батенько, мій дорогісінький.
Та на кого ж ти, батеньку, так і розгнівавсь?
Та чого ж ти, батеньку, так і запечаливсь?
Та чого ж ти так і зажуривсь?
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення