Ой десь наше та тут золото [3]

текст
Ой десь наше та тут золото, (2)
Завезено та й у болото.
Шукаємо та не найдемо,
А як найдем, то украдемо.
А як найдем, то й украдемо,
Заведемо та й за гіроньку, (2)
Заплетемо в одну кісоньку.
Дівкою та нарядимо,
Коло себе та посадимо.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення