Ой десь наше та тут золото [2]

текст
Ой десь наше та тут золото, (2)
Завезене та й у болото.
Шукаємо, та не найдемо,
А як найдем, то й украдемо.
Та заведем та за гіроньку,
Та заплетем в одну кісоньку.
Коло себе посадимо
І всю правду розкажемо.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення