А доки ми та стоятимем

ноти
ноти пісні "А доки ми та стоятимем"
А доки ми та стоятимем,
Та доки ми та стоятимем,
Сиру землю та топтатимем?

Чобітками та ніженьками, (2)
Золотими та підковками.

Чи в вас, свате, не метена хата, (2)
Чи в вас, свате, не метені сіни?

Чи в вас, свате, не метені сіни, (2)
Чи в вас, свате, обідати сіли?
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення