По дорозі василечки поросли

текст
По дорозі василечки поросли,
Куди нашу Галочку повезли.
Було б же нам василечки порубати,
Було б же нам Галочку не ’тдавати.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення