Розступітеся, вороги

текст
Розступітеся, гу! – вороги,
Не переходьте дороги.
Як перейдете дорогу,
То не дойдете додому. Гу!
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення