Брала Галєчка льон

текст
Брала Галечка льон,
Брала Галечка льон, льон,
Виганяла дружечок вон, вон.
– Ми до тебе не самі прийшли,
Ми до тебе прохані прийшли.
Нащо було звати,
Як нас виганяти.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення