Ой глянь, зятеньку, на мене

текст
Ой глянь, зятеньку, на мене,
Краща свістонька я в тебе.
На тій свістоньці ковпачок,
Даруй, зятеньку, шостачок.
А як не даси шостачка,
Не получиш вінка, ковпачка,
Ні рутяного віночка.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення