Ой глянь же ти, зятеньку, на мене

текст
Ой глянь же ти, зятеньку, на мене,
Краща свістонька у тебе.
Я в зятевому колпачку,
А в сестриному віночку.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення