Як я була свашка

текст
Як я була свашка,
З Києва кияночка,
Із міста міщаночка,
По мосту ходила,
Вінки скупувала,
Зятю пришивала,
По талєру брала,
З-під коня вороного,
З-під зятя молодого.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення