Слава Богу, сина оженила

текст
Слава Богу, сина оженила,
Слава Богу, невістки дождалась.

За невісткою коханкою
Стоять горшки попід лавкою.

Стоять горшки попід лавкою,
Позаростали муравкою.

А ложечки та й по полиці,
Ой поросли та печериці.

Примітки:
Перший рядок кожного куплету повторюється двічі.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення