Край коровай

текст
Край коровай. (2)
Мені шишечку дай.
Хоч крайнюю,
Аби коровайнюю.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення