Що тобі, дружко, та не дружкувати

текст
Що тобі, дружко, та не дружкувати, (2)
Та свиней пасти.
З довгою та ломакою,
З чорною та собакою.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення