Старший боярин баба

текст
Старший боярин баба, (2)
Витріщив очі, як жаба,
А ще хоче чепуриться,
На дружечок подивиться.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення