Та світилка – шпилька

текст
Та світилка – шпилька при стіні,
На ній сорочка не її,
Прийшла сусіда, торкає:
– Скидай сорочку, смеркає.

Та світилка – шпилька при стіні,
На ній сорочка не її,
Сім день бояри молотили,
Сорочку її одробили.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення