Старша світилка при стіні

ноти
ноти пісні "Старша світилка при стіні"
Старша світилка при стіні,
Та на ній сорочка не її,
На ній сорочка сестрина,
Виведіть її з-за стола.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення