Світилочка, ти паняночка

текст
Світилочка, ти паняночка, (2)
Чого сидиш пишня, (2)
Як у саду вишня?
Вишенька розцвітається,
Світилочка усміхається.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення