Що любая, да милая мати

текст
Що любая, да милая мати, (2)
Да й уміла дочку кохати,
Отакую молодесеньку,
Як рожу повнесеньку.
Отакую рожу,
Красиву, пригожу. Ух!
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення