Що брат сестру за стол веде

текст
Що брат сестру за стол веде.
Ладу, ладу. Гу!

Сестро моя, краса твоя.
Ладу, ладу. Гу!

Краса твоя, дума моя.
Ладу, ладу. Гу!
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення